DPOware®-platformen leverer funktionalitet og procesunderstøttelse til at øge effektivitet og gennemsigtighed
Image

Vel afprøvet metode til at opbygge en GDPR compliance model.
Image

Vurdering for at identificere mangler og risici. Og grafer, rapporter og KPIere der hjælper med at prioritere aktiviteter og som understøtter rapporteringen.
Image

Skræddersyede tjeklister inden for forskellige complianceområder (GDPR, IT-sikkerhed / ISO 27002, hvidvaskning, etc.) hjælper dig med at definere omfanget af compliancearbejdet, og med at levere rapportering.
Image

Uddannelses- og e-learning-funktionalitet til at hjælpe interne og eksterne parter med at forstå GDPR-kravene såvel som virksomhedens praksis og procedurer.
Image

Workflows og processer der dokumenterer aktiviteter og understøtter compliance og governance.
Image

En platform der understøtter samarbejdet I organisationen og reducerer den tid der bruges på kommunikation og opfølgningsaktiviteter.
Designet til at understøtte kundernes behov
DPOware gør GDPR compliancearbejdet enklere, ved at levere en cloud baseret risk management og compliance platform. Platformen hjælper organisationer med at blive og forblive GDPR compliant.

Rig på funktionalitet
DPOware platformen inkluderer fuld funktionalitet til at definere og implementere en operating model indenfor GDPR og IT sikkerhed men også indenfor andre relevante compliance områder.

Platformen er valideret af erfarne GDPR-konsulenter og advokater, med henblik på at sikre, at dokumentationen reflekterer Persondataforordningen.

Rapportering der understøtter forandringsledelse
Rapporteringsfunktionaliteten er en grundlæggende del af DPOware. Løsningen indeholder rapporter, data-views og mere end 20 prædefinerede KPI'ere, der sikrer et klart billede af hvilke områder der er styr på, og hvilke der skal arbejdes mere med. Alle KPI'er understøttet af data med underliggende data i flere niveauer (drill down funktionalitet), og organisationen kan selv definere grænseværdierne for disse (rød/gul/grøn).

De registreredes rettigheder
DPOware inkluderer en række ad-hoc workflows, der hjælper med at understøtte korrekt udførelse af en række standard GDPR-processer som databrud, ret til grundlæggende oplysninger, ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til at blive glemt, ret til begrænsning af behandlingen af persondata og retten til dataportabilitet.

Designet og bygget til større og komplekse organisationer
DPOware understøtter mere end 15 Europæiske sprog, og yderligere sprog kan enkelt tilføjes ved konkrete kundeforespørgsler. DPOware understøtter opbygning af en koncernstruktur (parent/child hierarki). Og de enkelte organisationer kan tilpasses for at imødekomme bestemte præferencer.

Åben platform
DPOware indeholder et omfattende og fuldt udviklet integrationslag af REST API'ere, der sikrer, at det er let at integrere DPOware med andre systemer og platforme.

Sikker Cloud-Løsning
DPOware er designet og bygget som en sikker cloudløsning, og platformen er baseret på standardiserede og gennemtestede metoder og komponenter. DPOware kan leveres som hosted løsning på både Amazon og Microsoft Azure.

Vores historie
I mit tidligere job som Regional CIO (hos et globalt firma med over 500.000 ansatte) var en af de vigtigste udfordringer, hvordan vi tilstadighed kunne sikre at vi efterlevede den nye persondatalov. Efter at have evalueret lovgivningen stod det klart for mig, hvordan man kunne implementere en operating model. Og jeg indså hurtigt, at der er brug for en IT platform til at understøtte implementeringen og for at undgå at skulle rekruttere nye medarbejdere. Efter at have evalueret software løsninger på markedet, indså jeg, at ingen af dem opfyldte mine forventninger. Og derfor har vi etableret DPOware®.
Peter Scheuer, CEO & Founder